Příběhy našich
klientů mluví za vše

 

Pomohli jsme být úspěšnější klientům
z korporátního i neziskového sektoru.
Přesvědčte se sami.

Dlouhodobě se staráme o PR aktivity jednoho z největších hráčů na poli energetiky.  S GUMOTEXem tvoříme dlouhodobou strategii a kompletní marketingovou komunikaci pro jejich jednotlivé značky.  Díky promyšlené PR kampani jsme pomohli zviditelnit Agátin Svět a získat tak peníze pro těžce nemocné děti.  Vytvořili jsme unikátní encyklopedii o úsporách energií, díky které zákazníci vnímají značku E.ON pozitivněji.  Skrze PR komunikaci pomáháme AuresLabu být jedničkou v oblasti inovací v odvětví automotive.  Přesně cílenou PR kampaní jsme pomohli Společně efektivně odkomunikovat projekt "Karta seniora".  

Kdo nám důvěřuje